Vi hjälper Dig sälja bostad

Vi hittar rätt köpare

Så här säljer vi Din bostad

  1. Värdering

    Du får en preliminär värdering av Din bostad. Vi fotograferar och filmar Din bostad. Du får rådgivning om vad som ska förberedas inför visning.

  2. Försäljning

    Vi förlanserar Din bostad på jnf.se, hemnet.se, booli.se , Facebook och Instagram. Din bostad lanseras sedan fullt ut på marknaden. Vi sätter igång med visningar. De spekulanter som visat intresse följs upp och budgivning inleds.

  3. Avslut

    Din bostadsaffär avslutas och kontrakt skrivs med en köpare. Efter en överenskommen tid sker ett tillträde av den som köpt Din bostad.

Få en fri värdering


Ta del av vår integritetspolicy
En fri värdering gäller inte värdering för banker. Vill Du ha en värdering för banker kontakta oss.

Frågor och svar

Hur mycket kostar det att sälja bostad?

Våra försäljningar är baserade på provision. En provision förhandlas fram mellan säljare och fastighetsmäklare. Hur mycket en provision uppgår till baseras på pris på bostaden, läge och förväntad arbetsinsats.

Hur lång tid tar det att sälja bostad?

Det finns en genomsnittid på 3 veckor för bostadsrätt och 4-5 veckor för villa. Det kan variera kraftigt hur lång tid en försäljning tar. Detta beroende på vilken marknad bostaden säljs i.

Vad är ett förmedlingsuppdrag?

Ett förmedlingsuppdrag är ett avtal mellan säljare och fastighetsmäklare i en bostads eller fastighetsaffär. Ett förmedlingsuppdrag definierar bland annat mäklarens provision och ensamrätt på försäljningen. Det är viktigt att sätta sig in i förmedlingsuppdraget så att en försäljning kan genomföras utan missförstånd. Mer information hos Fastighetsmäklarinspektionen om förmedlingsuppdrag.

Hur länge är jag bunden att sälja med en specifik mäklare?

Ett förmedlingsuppdrag för bostadsrätt eller fastighet gäller i tre månader. Du kan avbryta en försäljning när Du vill. En fastighetsmäklare har ensamrätt till förmedling av Din bostad under giltighetstiden. Man kan teckna en ny tremånadersperiod efter att förmedlingsuppdraget gått ut. Eller så löper avtalet vidare med en uppsägningstid på tio dagar.

Sälj Din bostad med oss

När man säljer sin bostad gör man oftast livet största försäljning. Vi hjälper Dig hela vägen att genomföra Din försäljning på bästa sätt.

Vi träffar Dig på ett förutsättningslöst möte i Ditt hem. Vi beskriver vår unika försäljningsmetod med förlansering och höga aktivitetsnivå. Du får en preliminär värdering av Din bostad. Detta ligger till grund för vad som kan bli utgångspris i en försäljning. Vill Du efter vårt möte gå vidare med en försäljning tecknar vi ett förmedlingsuppdrag. Din bostad fotograferas och Du får rådgivning om vad som ska förberedas inför visning.

När det är tid för försäljning börjar vi med att förlansera Din bostad på jnf.se, hemnet.se, booli.se, Facebook och Instagram. En förlansering handlar om att öka intresset för Din bostad i ett tidigt skede. I nästa steg går vi ut i full lansering. När Din bostad är ute på marknaden i en full lansering inleds visningar och vi börjar följa upp spekulanter. Vi vet att en hög aktivitetsnivå med många visningar ger Dig bästa möjliga pris för Din bostad.

Vi tillämpar öppen budgivning i varje säljprocess. Du som säljare har alltid fri prövningsrätt. Du kan välja till vem eller vilka Du vill sälja och till vilket pris. När Du accepterat ett bud och en köpare för Din bostad avslutar vi försäljningen. Vi skriver kontrakt med Din köpare. Efter överenskommen tid tillträder köparen sedan bostaden.