Ängesträsk 1:41 samt Mjöträsk 2:20

Råneå Luleå

 • Pris: 375 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtarea: 208334 kvm
 • Objekttyp: Skog

Budgivning pågår


Högsta bud - 415 000 kr. 

För att medverka i budgivning kontakta ansvarig mäklare.
Information om budgivning.

Jaktfastighet i Bjurå/Forsnäs !
BUDAVSLUT ONSDAGEN DEN 8 FEBRUARI CA KL 12:00.
FÖR FRÅGOR RING SKOGSKOORDINATOR JOHAN THINGVALL, 070-62 82 927.

Vi presenterar stolt, Ängesträsk 1:41 och Mjöträsk 2:20. Perfekt mindre objekt lämpligt som instegsfastighet eller för dig som vill utöka ditt skogliga innehav. Ängesträsk 1:41 om 21 ha och Mjöträsk 2:20 om 1,2 ha säljes tillsammans som ett objekt.

Fastigheterna ligger mycket lättillgängligt vid väg, i Bjurå ca 6 mil från Luleå och är obebyggda.

Enligt helt ny skogsbruksplan från Stefan Drugge, Töre Skogsbruksservice, så är det totalt 15,8ha produktiv skogsmark med 1134 m3sk varav största delen i S-skogar. Jämn åldersfördelning med övervägande del tall samt stadig och stabil tillväxt i skakiga tider med möjlighet att skapa kassaflöde direkt.

Här får du även fin jakt i Bjurå jaktlag med en tilldelning 2022 på 4+4. Jakten är inte utarrenderad.

Tveka inte att höra av dig för mer information, eller anmäla intresse.

Skogliga hälsningar Jonas och Johan

Skogsbruksplanen hittar du under filer/länkar

Visning

Just nu finns ingen visning annonserad. Har Du frågor kontakta oss.

Anmäl intresse

Ängesträsk 1:41 samt Mjöträsk 2:20Hur kan vi hjälpa Dig?

Få en fri värdering (frivilligt)
Värdera Din nuvarande bostad.
Genom att klicka på "Skicka" godkänner Du vår integritespolicy.

Ansvarig mäklare Jonas Nilsson
Jonas Nilsson
Ansvarig mäklare
jonas.nilsson [at] jnf [dot] se
Assistent Johan Thingvall
Johan Thingvall
Koordinator
johan.thingvall [at] jnf [dot] se

Information

 • Objektsnamn/adress:Ängesträsk 1:41 samt Mjöträsk 2:20
 • Ort: Råneå Luleå
 • Pris:375 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtarea:208334 kvm
 • Tomtarealuppgifter enligt:
  Lantmäteriet
 • Taxeringsvärde mark: 193 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 193 000 kr
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Taxeringsinformation LULEÅ MJÖTRÄSK 2:20: 
  Taxeringsenhet: 110 - Lantbruksenhet obebyggd
  Markvärde: 193 tkr. Byggnadsvärde: - tkr.
  Taxering genomförd: 2020. 
  Summa taxvärde: 193 tkr.
  Areal: 218 744 kvm.
  Samtaxering 
  LULEÅ MJÖTRÄSK 2:20 10 410 kvm (Hel registerfastighet).
  LULEÅ ÄNGESTRÄSK 1:41 208 334 kvm (Hel registerfastighet).

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Luleå Forsnäs Ga:1
 • Typ: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Råneälven, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000)
 • Typ: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
 • Typ: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att avverka och röja träd och buskar omkring järnvägen för att skydda spåranläggningen och järnvägsdriften. inom mark som inte är ianspråktagen som tomt för bebyggelse har servitutshavaren rätt att utanför järnvägsfastigheten, inom ett avstånd av 17 meter på vardera sida om spårmitt, hålla fritt från träd och buskar. området benämns skötselgata. utanför skötselgatan har servitutshavaren rätt att fälla de träd som vid fall kan utgöra fara för spåranläggningen eller järnvägsdriften. rättigheten avser även de träd som till följd av tillväxt kan utgöra inom en 10-årsperiod från varje avverkningstidpunkt. se vidare aktbilaga be1. - Trädsäkring
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning
 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Mjöträsk 2:20
  Andel i Samfällighet LULEÅ MJÖTRÄSK S:2
  Inga planer eller bestämmelser.

Karta

Hjälpte denna sida Dig?
Vad är fel?

Tack för Din feedback


Beskriv gärna mer vad vi kan göra bättre.

Om Du vill ha ett svar från oss, lämna Din emailadress.