I samarbete med Anticimex

I samarbete med Anticimex erbjuder vi besiktning, försäkring och energideklaration.

Sälj med oss. Få överlåtelsebesiktning (nivå 2), säljaransvarsförsäkring (dolda fel försäkring) och energideklaration av villa/radhus och fritidshus.

Erbjudandet gäller vid försäljning av fastighet via JNF´s Umeåkontor.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning. Den kan göras vid försäljning eller köp av villor och fritidshus. Efter besiktningen sammanställer man ett protokoll för vad som upptäckts i fastigheten.

Protokollet innehåller beskrivningar, fotografier och symboler som graderar brister och risk för skador. Protokollet är ett beslutsunderlag för både köpare och säljare vid en bostads och fastighetsaffär. Mer information om överlåtelsebesiktning.

Säljaransvarsförsäkring

Säljaransvarsförsäkring skyddar dig mot dolda fel om köparen riktar ett krav mot dig på dolda fel. Anticimex hjälper dig att utreda och bedöma om det är ett dolt fel som du ansvarar för. Anticimex hjälper dig även med att förhandla med köparen. Skulle det behövas för Anticimex din talan vid domstol eller skiljeförfarande och ersätter kostnader till följd av det, förutsatt att de inte kan ersättas av annan.

Anticimex ersätter även köparen för vad du som säljare är skyldig att betala till köparen på grund av dolda fel som omfattas av försäkringen. Om köpet hävs, ersätter Anticimex dig för de fel som ligger till grund för hävningen. Mer information om säljaransvarsförsäkring fastighet.

Energideklaration

En energideklaration krävs enligt lag vid fastighetsförsäljning. En energideklaration informerar om husets energiprestanda, referensvärden, och om radonmätning har gjorts. Den ger även åtgärdsförslag som kan minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan. Mer information om energideklaration.

Kontakta oss

Telefontid måndag till fredag kl 09:00 till 17:00.

Email:
info [at] jnf [dot] se

Hur kan vi hjälpa Dig?

Hur kan vi hjälpa Dig?


Ta del av vår integritetspolicy

Om Anticimex

Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag som finns i 17 länder. Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd.

Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar Anticimex hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Mer information om Anticimex.

Anticimex