Besiktning, försäkring och energideklaration

Besiktning av hus Anticimex

I samarbete med Anticimex erbjuder vi överlåtelsebesiktning (nivå 2), säljaransvarsförsäkring och energideklaration av villa/radhus och fritidshus när Du säljer med oss. Vi erbjuder även säljaransvarsförsäkring vid försäljning av bostadsrätt. Få en tryggare bostadsaffär för alla parter.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp av villor och fritidshus. Mer information om överlåtelsebesiktning.

Säljaransvarsförsäkring

Säljaransvarsförsäkring skyddar dig mot dolda fel om köparen riktar ett krav mot dig på dolda fel. Anticimex hjälper dig att utreda och bedöma om det är ett dolt fel som du ansvarar för. Mer information om säljaransvarsförsäkring fastighet. Mer information om säljaransvarsförsäkring bostadsrätt.

Energideklaration

Energideklaration krävs enligt lag vid fastighetsförsäljning. Energideklaration informerar om husets energiprestanda, referensvärden, och om radonmätning har gjorts. Den gen ger även åtgärdsförslag som kan minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan. Mer information om energideklaration.

Ring oss på 070 – 28 28 000 eller fyll i formuläret så berättar vi mer om överlåtelsebesiktning, säljaransvarsförsäkring och energideklaration.

Kontakta oss
Hur kan vi hjälpa Dig?

Genom att klicka på ”Skicka” godkänner Du vår integritespolicy.

Om Anticimex

Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag som finns i 17 länder. Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar Anticimex hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Mer information om Anticimex.

Anticimex
Hjälpte denna sida Dig?
Vad är fel?

Tack för Din feedback


Beskriv gärna mer vad vi kan göra bättre.

Om Du vill ha ett svar från oss, lämna Din emailadress.